dimarts, 15 de juliol de 2008

Sis mesos després tornem a insistir...

Fa sis mesos l'alcalde de Catarroja, Francisco Chirivella, ens contestava per escrit el següent: "Vista la instància de data 15 de gener de 2008, relativa a la reposició de diversos fanals, li comunique que segons ens informa el director del servici de Vies públiques i Medi Ambient, s'ha donat l'orde a l'empresa encarregada per a la reposició dels fanals i s'haha passat còpia de la instància a la Policia Local sobre el tema dels bol·lards trencats" ( contestació realitzada el 14 de febrer de 2008, amb registre d'eixida núm. 819)

Una vegada hem comprovat l'eficiència de l'actual equip de amb temes que, per a ells, és clar, no tenen importància, el Bloc de Catarroja el passat 10 de juliol amb registre d'entrada número 63, torna a recordar-li a l'alcalde de Catarroja l'existència de bol·lards trencats i que resulten un perill per als vianants, a més dels fanals trencats que existeixen tant en les vies públiques com en zones verdes de la localitat; el parc de les Barraques, el parc de l'avinguda de l'Est o la pinada de la Ronda Nord...