divendres, 28 de novembre de 2008

Pla de participació pública de l'estudi del paisatge del PGOU

El Bloc de Catarroja vol fer una crida a tots els ciutadans de Catarroja perquè participen contestant les enquestes que, o bé via presencial acudint a l'Ajuntament de Catarroja (departament d'urbanisme) o bé via on line (http://www.catarroja.es/) es poden fer sobre Catarroja i el seu futur Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU).

Tot i que l'actual equip de govern no ha posat massa interés en què estes enquestes tinguen la repercussió que han de tindre, el Bloc anima a tots a que col·laboren i opinen perquè es tracta del futur de la nastra ciutat i del model de creixement i sostenibilitat que desitgem. Entenem que és una de les poques ocasions en què es demana el parer als ciutadans sobre projectes com l'expansió urbanística (Nou Mil·lenni), espais culturals, neteja viària, jardideria, zones verdes, etc.