dimarts, 20 de gener de 2009

El PP no compleix la legalitat amb el Pla de Participació Pública del PGOU

El Bloc de Catarroja ha denunciat que una vegada més el PP i Francisco Chirivella, Alcalde de Catarroja, incompleixen la legalitat vigent en no publicar els resultats de les enquestes de Pla de Participació Pública en l'estudi de paisatge del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en les dues llengües oficials i fer-ho, com es pot comprovar a la renovada pàgina web municipal www.catarroja.es , únicament en castellà. Entenem que no és qüestió de personal i de tècnics lingüístics sinó de deixadesa i d'intencionalitat i menyspreu polític cap a la llengua dels valencians.
Des del Bloc li recordem a l'alcalde de Catarroja , Francisco Chirivella, que està obligat a publicar toda la documentació pública en les dues llengües oficials del País Valencià; el castellà i el valencià. A més a més, li tornarem a recordar que la mateixa Síndica de Greuges, Emilia Caballero, va demanar a l'administració local un major esforç pressupostari per garantir els drets de tots els ciutadans de Catarroja, independentment de quina siga la seua llengua materna o vehicular. Chirivella no sols ha fet possible un paripé amb les enquestes dirigides i intencionades de l'estudi de paisatge del PGOU sinó que, a més a més, incompleix, una vegada més, la legislació estatal, autonòmica i local.