dijous, 3 de juny de 2010

L'alcaldessa sols es rebaixa un 7% el sou, mentre la resta de la corporació ho fa un 10%

Veure per a creure. L'alcaldessa de Catarroja i el PP proposen per al plenari que es celebra este dijous a les 20,30 hores una reducció del 7% del seu sou, per tant, cobrarà 55.800 euros. El regidor amb dedicació exclusiva també es rebaixarà el sou sols el 7%, quan els dos, especialmente l'alcaldessa, cobra el doble del que cobra un servidor, funcionari docent del grup A. Aquestes persones ni tenen vergonya ni la coneixen. Estan, fins i tot, incomplint els criteris que va establir la Federació Valenciana de Municipis i províncies (FVMP), en establir un sou màxim per als alcaldes o alcaldesses de Municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants. Cal recordar que l'alcaldessa cobra pràcticament el mateix que l'alcalde de Gandia i el doble que l'alcalde de Sueca, Joan Baldoví, del Bloc, que cobra un sou de 33.000 euros anuals. Quan Catarroja i Sueca són municipis de semblants dimensions.

Soledad Ramon i l'equip de govern ha decidit rebaixar les indemnitzacions de la resta de regidors un 10%. No s'elimina, en canvi, cap càrrec de confiança, sols veuran reduïts els seus sous (secretària de l'alcaldessa, periodista de l'equip de govern, assessora d'UV) igual que els funcionaris, però sense ser-ho... I diuen que això és austeritat econòmica??

1 comentari:

Basset ha dit...

No tenen vergonya ni la coneixen esta gentola del PP!

Ja podrien dimitir per tots els casos de corrupció que protagonitzen els membres del seu partit i damunt els sous que cobren.
Com poden dormir tranquils, amb la crisi que estem patint i la quantitat de gent que està passant necessitats a Catarroja?

No entenen el càrrec com una vocació de servei al poble, sinó com una manera fàcil d'omplir-se les butxaques.

No tenen decència ni dignitat, dimissió ja!