diumenge, 4 de desembre de 2011

Precs i preguntes realitzades pel Bloc-Compromís en el darrer ple

PREGUNTES AL PLE ORDINARI DE L’1 DE DESEMBRE DE 2011 (CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE DE 2011)


1.-Vist l’estat en què es troba l’actual Plaça de la Regió i donat que algunes deficiències són degudes al material emprat i a la mala execució de l’obra. Volem saber si s’ha fet la certificació final d’obra i quines mesures ha pres l’Ajuntament en aquesta problemàtica.

2.- Segons tenim constància les comportes del desaigüe pluvial del poble es van obrir el dia 20 de novembre, tot i que l’alerta taronja per pluges estava decretada des del dia anterior. Per qu`es van obrir les comportes tan tard? Va avisar governació d’aquesta alarma a l’Ajuntament? Quan ho va fer? Per què es va actuar tan tard?
.
3.- Com a conseqüència de les pluges hem pogut advertir que les canalitzacions de les aigües pluvials d’algunes terrasses de Catarroja, com ara al carrer Calvari, a l’altura del Centre de garantia Social, no compleixen la normativa i desaigüen directament a la via pública. Qui és l’encarregat de revisar aquestes irregularitats? Es revisen periòdicament o aquestes infraccions es queden impunes?

4.- Quina és la funció cultural que a hores d’ara tenen els museus d’Alfonso i Antònia Mir. Compleixen els seus horaris d’apertura? Quines són les activitats que fa l’Ajuntament per fomentar-los, si és que es fa algun tipus d’activitat amb coordinació amb els departaments d’educació i cultura.

5.- Després de més de mig any de legislatura. Saben vostés que la pàgina web municipal encara té com a responsable de política lingüística a l’exalcaldessa, Mª Angels López Sargues? La mateixa web també considera que l’assessora responsable és Natahalí Torres, una funcionària d’aquest Ajuntament que ja no terballa des de fa més de 2 anys i mig. Pensen que açò és modernització i política de participació ciutadana? Com van a assessorar els ciutadans si no hi ha assessora i encara es té el correu de l’anterior funcionària ntorres@catarroja.es?

Precs

1.- Després d’exigir-ho en reiterades ocasions i donada la falta de voluntat política de l’alcaldessa de la localitat, Soledad Ramón, tornem a exigir el compliment dels acords del ple i que es publiquen les actes aprovades. Si no és així ens vorem obligats a denunciar l’incompliment d’aquest acord.

2.- Preguem que s’inste al SERVEF perquè respecte la normativa del soroll del municipi de Catarroja i tanquen les portes de l’edifici quan realitzen algun tipus d’activitat molesta.Jesús Monzó
Portaveu del Grup Bloc-Compromís