divendres, 20 de gener de 2012

Nou Pla Solidaritat, nova estafa del PP

Us passe les esmenes que el Bloc-Compromís ha presentat a les ordenances d'ajudes que s'han aprovat per ple extraordinari. Unes ordenances discriminatòries, sense fiscalització i poc concretades on tot val. Necessitats prioritàries per al PP de Catarroja és una televisió de plasma, electrodomèstic o un vestit d'una boutique...ESMENES QUE PRESENTA GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS DE CATARROJA DAVANT L’APROVACIÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS 2012 REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ AL XEC BEBÉ, XEC EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE, XEC PENSIONISTES-VÍDUES I XEC AL TRANSPORT UNIVERSITARI.

ESMENA COMUNA: En el cas que hi haja superàvit en les partides previstes per a les ordenances, l’ajuntament de Catarroja es compromet a transferir aquests diners a l’àrea de benestar social, amb la finalitat d’ajudar les famílies del nostre poble que tinguen més necessitats econòmiques. Aquest matís, entenem que s’hauria d’incloure en l’ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL (OM) REGULADORA DE LA SUBVENCIÓ XEC BEBÉ 2012

Article 3: Requisits per poder disfrutar d’aquesta ajuda.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els progenitors o tutors legals de xiquets o xiquetes nascuts/nascudes, adoptats/adoptades o en acollida des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2012, titulars del llibre de família en el qual figura registrat el naixement, l’adopció o en el seu cas un certificat que justifique l’acollida del menor.

En el punt 1. Eliminar la referència als pares/mares i substituir-la per progenitors, terme neutre que no exclou cap concepte de família legal.

En el punt 2. Eliminació de l'edat del menor adoptat. No marcar edat límit com fins ara, establerta en els 2 anys.

En el punt 6. Modificació afegint: “En el cas de parts, adopcions o acollides múltiples es donaran tantes ajudes com xiquets/xiquetes”


ORDENANÇA MUNICIPAL (OM) REGULADORA DEL XEC EDUCACIÓ ESPECIAL SEGON CICLE

Excloure de l’ordenança qualsevol referència a pares/mares i introduir un concepte neutre que incloga tot tipus d’unitat familiar

ORDENANÇA MUNICIPAL (OM) REGULADORA DE LA SUBVENCIÓ XEC PENSIONISTES I VÍDUES

Article 5. Despeses subvencionades

Seran subvencionades les despeses de primera necessitat, entenent per primera necessitat l’alimentació i els medicaments. En cap cas s’entendrà per primera necessitat roba o electrodomèstics (televisions, mòbils, rentadores...).