dilluns, 25 de març de 2013

Compromís destapa que part de la Vil·la romana es troba a un traster del poliesportiu

Compromís ha descobert la nefasta gestió que el PP de Catarroja ha fet del patrimoni del nostre poble. Part de la Vil·la romana ha estat emmagatzemada a un traster del poliesportiu 5 anys, juntament amb altres utensilis com jupetins d'esports d'arts marcials, trofeus i diverses ferramentes.El PP de Catarroja i el govern valencià han vulnerat l'article 64.2 de la Llei de patrimoni Cultural Valencià que estableix que els materials obtinguts amb motiu d'actuacions arqueològiques s'han de dipositar en el museu o institució que determine l'administració, en aquest cas el Museu de Prehistoria de València. La mateixa llei estableix que hi ha un termini de dos anys per a fer la memòria científica i presentar-la a la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Us adjuntem la moció que hem presentat per registre d'entrada perquè es puga debatre el pròxim 4 d'abril.


----------------------


Jesús Monzó Cubillos, com a portaveu del Grup Municipal Bloc-Compromís a l’Ajuntament de Catarroja, presenta la següent proposta perquè siga inclosa en l’ordre del dia del ple ordinari del mes de març

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ara fa uns anys l’Ajuntament de Catarroja va realitzar unes excavacions arqueològiques d’urgència (campanya 2007-2008), concretament en una partida anomenada l’Hort de Pepica. En aquestes excavacions es van trobar restes arqueològiques d’una antiga Vil·la Romana amb forns de cocció i la seua Necròpoli. Una Vil·la única a la nostra comarca que ha estat datada, segons estudis publicats, aproximadament del segle I abans de crist. Entre les troballes, han aparegut esquelets humans, monedes de l’època, i material ceràmic propi de la producció que es generava a la mateixa vil·la. Un material, sens dubte, molt valuós per al patrimoni històric dels catarrogins en particular i dels valencians, en general. 
A dia de hui,  5 anys després, moltes d’aquestes troballes, que són d’un alt interès patrimonial, encara estan sense estudiar, En aquest consistori s’ha demanat explicacions dels fets però no hem tingut respostes clares, s’ha rebutjat la compareixença del regidor de Cultura, així com la creació d’una comissió d’investigació per esclarir els motius pels quals la directora responsable de la campanya  2007-2008  i el seu  subdirector no havien presentat la memòria final dels treballs realitzats i pagats per aquest ajuntament, comissió que no s’ha convocat i que ha estat rebutjada per l’actual equip de govern.. Així mateix, hem demanat explicacions públiques del motiu pel qual es va decidir contractar altra arqueòloga perquè supervisara el seguiment arqueològic de la construcció del col·legi número 5 sobre part d’aquesta vil·la rústica romana. Una actuació incomprensible,segons el nostre parer, que ha fet que part de la nostra història estiga ara davall d’un centre educatiu  que, per altra banda, era necessari i urgent però que disposava d’altres ubicacions en aquells moments, per tant, es podia haver respectat tot el solar i la vil·la rústica al complet
Davant aquestos fets molt greus, perfectament constats, i considerant que el patrimoni històric és i ha de ser objecte d’especial protecció per part de les administracions local i autonòmica perquè de no ser així ens trobem davant un delicte contra el patrimoni històric dels valencians.
El nostre grup, independentment, de poder fer altres actuacions que considerem pertinents davant la justícia, demanem a l’ajuntament en ple els següents

ACORDS

1.- Facultar a l’alcaldia per habilitar, en un termini màxim de 15 dies, un local digne (amb totes les facilitats tècniques i humanes necessàries) a la direcció arqueològica de la campanya 2007-2008 per poder, així, netejar i acabar de catalogar i inventariar el material trobat a la Vil·la romana de Catarroja durant l’esmentada campanya.
2,- Exigir el trasllat d’aquest material al Museu de Prehistòria de València, així com l’elaboració de la memòria final que haurà de ser lliurada a la Conselleria de Cultura. Exigir, així mateix, la memòria final del seguiment arqueològic realitzat al mateix solar amb la construcció del col·legi d’educació infantil i primària, numero 5 (l’actual Vil·la romana).
3.- Elaboració d’un informe exhaustiu, del qual tindran una còpia tots els grups municipals, on es faça constar la relació de tot el material que s’ha trobat a la Vil·la romana de Catarroja des del seu descobriment i el lloc concret on s’han dipositat els materials, concretant la data de registre amb el lliurament d’aquest material.
4.- Creació d’una comissió d’investigació, integrada per tots els grups municipals, que permeta depurar responsabilitats polítiques, així com les actuacions judicials que se’n deriven d’una mala praxis o d’una irresponsabilitat política amb el patrimoni històric dels catarrogins i les catarrogines.
5.- Comunicar aquest acord a la direcció arqueològica de la campanya 2007-2008, a la conselleria d’Educació, Cultura i Esports, així com a tots els grups parlamentaris amb representació a les Corts Valencianes.