dimarts, 29 de juliol de 2008

El BLOC adverteix a Chirivella de la manca de sòl públic per a secundària

El Bloc de catarroja tornarà a advertir esta vesprada, durant la celebració del plenari del mes de juliol, de la manca de sòl públic disponible per a augmentar l'oferta en l'ensenyament públic de secundària. Tot i que el Bloc donarà suport a la cessió d'11.000 metres quadrats a la Conselleria d'Educació perquè construïsca el col·legi d'infantil i primària núm.6, considerem que la falta de planificació del govern actual obliga a haver de cedir un solar destinat, segons el PGOU vigent, a secundària. El PP soluciona un problema i crea altre nou per al futur. Des del Bloc volem solucions reals, no parcials.

Amb les dades actuals, Catarroja sols pot augmentar l'oferta pública de secundària mitjançant l'ampliació de l'actual Institut d'Educació Secundària Berenguer Dalmau. Entenem que s'ha de governar amb sentit comú i no deixar els problemes per al futur. Exigim a Chirivella que garantisca, hui per hui, al merge del Nou MIl·lenni ,que en l'actual Catarroja existisca sòl suficient que permeta l'escolarització pública i concertada-privada de tot l'alumnat del nostre municipi.

En el plenari de hui, a més a més, el Bloc tornarà a reivindicar la posada en funcionament del nou pavelló cobert, un pla d'asfaltatge de carrers, un millor manteniment dels parcs i jardins, una millora en la senyalització, reposició de fanals i bol·lards trencats, reforma de la plaça de la regió, etc.

Una abraçada