dijous, 31 de juliol de 2008

El Bloc presenta un recurs d'alçada contra l'aprovació definitiva del Nou Mil·lenni

Estimats amics i amigues, el Bloc de Catarroja (tant els militants com els simpatitzants en general) estan demostrant, dia a dia, una gran capacitat de treball. Una vegada més, demostrem al poble de Catarroja, que les nostres propostes i iniciatives no es queden en paper mullat. Tot i els entrebancs que ens posen tant des del PP com des del PSOE, per evitar el nostre creixement com a partit i la representativitat a les Corts Valencianes, no tenim complexos perquè disposem d'un excel·lent material humà del qual em sent molt orgullós.

En el dia en què hem presentat el recurs d'alçada contra l'aprovació definitiva del Nou Mil·lenni, en nom del Bloc de Catarroja, tornem a reivindicar que volem un altre model de ciutat, un creixement assossegat, un model basat en els serveis i la qualitat de vida dels seus ciutadans. No ens oposem al progrés de Catarroja sinó a una barbàrie urbanística...

Us passe el comunicat complet:


Jesús Monzó, portaveu del Bloc en l’Ajuntament de Catarroja ha presentat un recurs d’alçada contra la resolució de la Direcció General d’Ordenació del Territori, de 14 de febrer, per la qual es declara definitivament aprovada l’homologació i Pla Parcial del Sector “Nou Mil·lenni” de Catarroja, publicat en el BOPV el passat 9 de juliol. Com fets principals que es denuncien, destaca que la reclassificació aprovada s’ha fet al marge del procediment legalment establit, tracta a Catarroja com un nucli urbà aliè al Nou Mil·lenni, i, a més, que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no ha emès cap informe, pel que s’interpreta la negativa a la viabilitat del projecte.


A més, segons l’escrit, “la forçada argumentació de l’acte que s’impugna, tracta al sector com una mica aliè o estrany al propi casc municipal”, reconeixent així el gran impacte que suposarà el seu desenvolupament. Així, en l’escrit, presentat davant la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, el Bloc de Catarroja ha sol·licitat que es revoque i deixe sense efecte l’acte objecte de recurs.


En el document s’exposa que l’homologació comet una infracció de l’article 62.1.i) de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre de 1992 (LPC), ja que la pròpia Generalitat, en el seu acord, incorre en contradiccions, doncs afirma, al descriure les directrius definitòries de l’estratègia d’evolució urbana i d’ocupació del territori que es pretén formular un nou model territorial, potenciant el creixement urbà de Catarroja per a reforçar-la en el sistema de ciutats de l’Horta Sud. Així, per a justificar l’homologació sectorial modificativa que s’impugna s’està revisant el PGOU de Catarroja en paral·lel.


A més, existeix una gran diferència entre la noció legal de “revisió” i la de “modificació” d’un instrument d’ordenació urbanística, doncs si bé ambdós tenen en comú la seua finalitat de produir una alteració del contingut del Pla en vigor, el seu sentit, abast i efectes són substancialment distints. La reclassificació aprovada s’ha fet al marge del procediment legalment establit, ja que, al tractar-se d’una verdadera revisió del PGOU, la tramitació és la prevista en els arts. 38 i següents de la LRAU.


D’altra banda, també s’explicita una infracció de l’article 63.1) de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre de 1992 (LPC), en relació amb l’art. 25.4 del Reial decret Legislatiu 1/2001, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües (TRLA). En aquest sentit, la resolució que s’impugna ha estat dictada en absència d’un informe preceptiu i vinculant. Cal recordar que quan els actes o plans de les Comunitats Autònomes o de les entitats locals comporten noves demandes de recursos hídrics, l’informe de la Confederació Hidrogràfica es pronunciarà expressament sobre l’existència o inexistència de recursos suficients per a satisfer tals demandes. Així, l’informe que ha d’emetre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és vinculant des del moment que la seua no emissió ho converteix en desfavorable. Per tot això, el Bloc de Catarroja ha sol·licitat que es revoque i deixe sense efecte l’acte objecte de recurs.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Jesús, enhorabona pel recurs. Molt ben fet. En catarrojadescoberta hem contestat el teu comentari. Gràcies per entrar i a la teua disposició.

Jesús Monzó ha dit...

Catarroja descoberta, ja he vist que has rectificat el comentari. Hi ha vegades que es poden malinterpretar les coses i jo sols he volgut matisar la postura del Bloc i el fet que, tot i ser, un únic regidor a l'Ajuntament, consultem els expedients, presentem mocions i treballem pel nostre poble. La meua intenció no és qüestionar la feina de cap persona, ni la parcialitat o imparcialitat de cada blog però volia deixar constància de quina és la postura del Bloc.

Moltes gràcies