dijous, 13 de novembre de 2008

Resum del ple extraordinari del dijous 13 de novembre

El PP amb el suport d'EU i UV han aprovat provisionalment el Pla d'Acció Municipal (PAM)presentat per l'actual equip de govern i que té una vigència de tres anys (2008-2011). Tant el PSOE com el Bloc s'han abstés argumentant que es trata d'un Pla on la majoria dels partits coincidim amb el diagnòstic però no en la manera de solucionar el problema que planteja l'actual equip de govern.
El Bloc ha comentat que darrere del Pla existeix una visió del PGOU que està molt allunyada de la concepció de creixement sostenible que el Bloc té per a Catarroja. A més a més, el Bloc ha anunciat que presentarà esmenes al PAM i, si finalment és un document de consens i vàlid per a més d'una legislatura, no tenim cap inconvenient de votar a favor. El Bloc també exigirà que si s'aprova el PAM, hi haja una comissió de seguiment que s'encarregue de vigilar que es compleixen les prioritats municipals que s'hi estableixen. Recordem que el PP ja s'ha burlat dels ciutadans de Catarroja aprovant un PAI de 1,7 milions de metres quadrats quan el mateix poble havia demanat (mitjançant el Fòrum ciutadà) un creixement sostenible i una expansió urbana ordenada i racional.
Pel que fa a les ordenances, el Bloc s'ha abstés perquè considera que allò que més perjudica a tots els ciutadans són els impostos i els preus públics, que pràcticament no es modifiquen. Pel que fa als impostos, enguany sols augmenta l'impost sobre activitats econòmiques l'IAE amb un 4,5% i l'IBI, amb un 3%, 1,5 punts per davall de l'IPC que ha establert l'actual equip de govern en les presents ordenances (4,5%).
El Bloc ha insistit que determinades taxes no s'haurien d'haver modificat, com ara les escoletes matineres o l'escola de teatre, encara que l'augment no ha estat massa significatiu perquè ha estat el 4,5%, és a dir, l'IPC. Entenem que es tracten d'unes ordenances que estan més en la línia del BLOC de Catarroja. No són unes ordenances que hem fet nosaltres, per tant no hi podem votar a favor però també hem de dir que no existeix cap impost que haja pujat per damunt de l?IPC, cosa que hauria provocat radicalment el nostre vot en contra.