dissabte, 13 de desembre de 2008

Dades Nou Mil·lenni (comparatiu)

Us matisem amb dades els canvis que es produiran este dilluns amb la celebració del ple extraordinari (9 del matí) on s'aprovarà definitivament el PAI del Nou Mil·lenni:


Abans

  • Edificabilitat total del sector: 1.448.506,11 m2
  • Càrregues per a l'urbanitzador : 122.705,028, 61 € (sense IVA)
  • Edificabilitat adjudicable a l'urbanitzador: 760.819,81 m2
  • Proporcionalment li correspon a l'agent urbanitzador un "canje" del 52'62%

Ara

  • Les càrregues per les millores imposaden augmenten en: 22.042.647,15 (sense IVA)
  • Edificabilitat total del sector: 1.448,506,11 m2
  • Càrregues d'urbanització: 144.979.939,66 € (Sense IVA)
  • Edificabilitat adjudicable a l'urbanitzador: 898.877,35 m2.
  • Proporcionalment li correspon a l'agent urbanitzador un "canje" del 61,93%

Quantitat de metres de sòl urbanitzable que guanya l'agent urbanitzador, és a dir, IMPROVA (Llanera i l'IVVSA), en esta nova proposta és de 138.058,24 m2