El barri de les Barraques, un barri marginat pel PP


0 comentaris

El Bloc de Catarroja ha donat a conèixer una sèrie de mesures que tenim per tal de fer possible la recuperació real del barri històric del municipi, el barri de les Barraques. Entre les mesures que proposa el Bloc està el foment del comerç de la zona mitjançant incentius i avantatges fiscals, millorar les infraestructures viàries (mitjançant un pla de protecció de l'empedrat dels carrers que estan en situació lamentable), les zones verdes, l'estacionament, la senyalització i el trànsit rodat de vehicles i la mobilitat en general, millorar els accessos, el Bloc ha plantejat reiteradament la necessitat d'exigir al Ministeri de Foment el soterrament de l'estació de Renfe i l'ampliació de la Ronda Est perquè es permeta, així, la connexió entre els barris de les barraques, el Mercat i el Xarco, així com la instal·lació de serveis públics municipals i sanitaris que permeta als veïns viure còmodament sense tenir que desplaçar-se per a fer les coses diàries de primera necessitat com fer les compres, presentar una instància a l'Ajuntament o anar al metge.
La realitat és que el PP sols s'ha dedicat a vendre fum i més fum, ha permés l'èxode massiu de la població sense fer absolutament res. L'única mesura, la bonificació ICIO del 95% en les llicències d'obres, ha estat insuficient i s'ha demostrat que l'actual equip de govern no disposa d'un pla concret per al barri. El que fa és divagar sobre el problema però no hi aporta cap solució.

0 Response to "El barri de les Barraques, un barri marginat pel PP"

  Dades personals

  La meva foto
  Nascut a Catarroja el 25 de desembre de 1974. Professor de secundària i alcalde de Catarroja des del 13 de juny de 2015. És llicenciat en filologia i en comunicació audiovisual per la Universitat de València.

  Correu electrònic

  compromis@catarroja.es

  Telèfon contacte

  Telèfon: 722294603
  S'ha produït un error en aquest gadget

  Catarroja, el meu poble

  Catarroja, el meu poble
  Museu etnològic

  Quina hora és?

  Segueix aquest bloc per correu electrònic

  Videos Bloc de Catarroja

  Loading...

  Followers

  Des d'on ens visiten

Designed by TheBookish Themes
Converted into Blogger Templates by Theme Craft