dimecres, 14 de gener de 2009

El barri de les Barraques, un barri marginat pel PP

El Bloc de Catarroja ha donat a conèixer una sèrie de mesures que tenim per tal de fer possible la recuperació real del barri històric del municipi, el barri de les Barraques. Entre les mesures que proposa el Bloc està el foment del comerç de la zona mitjançant incentius i avantatges fiscals, millorar les infraestructures viàries (mitjançant un pla de protecció de l'empedrat dels carrers que estan en situació lamentable), les zones verdes, l'estacionament, la senyalització i el trànsit rodat de vehicles i la mobilitat en general, millorar els accessos, el Bloc ha plantejat reiteradament la necessitat d'exigir al Ministeri de Foment el soterrament de l'estació de Renfe i l'ampliació de la Ronda Est perquè es permeta, així, la connexió entre els barris de les barraques, el Mercat i el Xarco, així com la instal·lació de serveis públics municipals i sanitaris que permeta als veïns viure còmodament sense tenir que desplaçar-se per a fer les coses diàries de primera necessitat com fer les compres, presentar una instància a l'Ajuntament o anar al metge.
La realitat és que el PP sols s'ha dedicat a vendre fum i més fum, ha permés l'èxode massiu de la població sense fer absolutament res. L'única mesura, la bonificació ICIO del 95% en les llicències d'obres, ha estat insuficient i s'ha demostrat que l'actual equip de govern no disposa d'un pla concret per al barri. El que fa és divagar sobre el problema però no hi aporta cap solució.