dilluns, 12 de gener de 2009

Les regidories de barri, altre engany del PP

El PP de Catarroja s'ha especialitzat en els darrers anys en el màrqueting polític i prova d'això és que dedica milers i milers d'euros en comunicació, és a dir, en vendre una imatge falsa i irreal del poble de Catarroja. Cal vendre projectes i més projectes, tot i que la realitat del poble siga una altra ben diferent, prova d'això són els col·legis fantasmes núm. 5 i núm. 6, l'ampliació de l'IES, el centre de Salut d'especialitats, el tramvia... El que més importa és anunciar coses. encara que no es facen realitat o es facen a llarg termini.
En els darrers mesos el Bloc ha pogut comprovar com els regidors i les regidores de barri no contesten a les preguntes i a les queixes que fan els ciutadans del municipi sinó que es dediquen a fer propaganda de la gestió política del govern del PP. Una vegada més, este fet constata la falta de voluntat de l'equip de govern de voler solucionar els problemes concrets dels ciutadans. Sols els preocupa el màrqueting polític i fer-se la foto de torn per a la premsa. Una actuació lamentable.
El ben cert és que la brutícia que presenten algunes zones del poble és impressionant, (recomane que feu un passeig pel pàrquing del camp de futbol, per l'avinguda Jaume I o per la zona d'horteta i de l'Institut, entre d'altres, sense deixar de visitar, evidentment, els nostres meravellosos parcs i jardins), el centre d'especialitats no acaba de funcionar i suposa una despesa mensual per a llogar el local que hem de pagar entre tots els catarrogins i les catarrogines, el tramvia arribarà quan arribarà (dia a dia van allargant més els terminis, recordem que Chirivella va prometre que en el 2010 ja estaria a Catarroja, passant per la Rambleta). Mentrestant no hi ha solucions pel que fa al trànsit rodat ni per a l'aparcament, l'enllumenat d'alguns carerrs és insuficient, la senyalització pèssima i contradictòria, l'asfaltatge i l'empedrat de carrers i avingudes lamentable ...
Ara anuncien un pla de rehabilitació del barri de les Barraques però sense cap proposta concreta. Un barri que s'han encabotat a enfonsar any darrere any, especialment des del punt de vista comercial i dotacional, amb accessos deficients i infraestructures nefastes. L'única mesura ha estat la bonificació ICIO del 95% en les llicències d'obres. Pensen que amb això és suficient per a recuperar un barri? El BLOC erxigirà saber les mesures concretes que proposa el PP de Catarroja.