dijous, 12 de març de 2009

Les obres del Pla d'Inversió Estatal

El regidor del Bloc de Catarroja ha rebut finalment l'autorització de l'alcalde de Catarroja per a veure els projectes presentats a la delegació del govern per al Pla d'Inversió Estatal. La inversió total per a Catarroja és de quasi 4 milions d'euros i el termini d'execució és el present any.
Algunes de les propostes que va formular el Bloc s'han inclòs però altres no. El barri de la regió rebrà gran part de les millores en infraestructures (reforma de la plaça i voreres dels carrers dels voltans, cosa amb la qual hi estem d'acord) però la inversió no afectarà sols este barri sinó que es repartirà per tot el municipi.

Una vegada vistos els 9 projectes presentats, des del BLOC de Catarroja volem fer una sèrie de matisacions públicament, ja que l'alcalde no ens ha permés opinar en el lloc que pertoca:

A) Considerem incomprensible el fet de presentar un projecte de reforma de voreres que afecta a tot el municipi a la vegada, en concret a més de 30 carrers de tots els barris (el caos de trànsit serà extraordinari perquè les obres tenen un termini d'execució concret i molt breu, menys de 9 mesos)
B) A més a més, es van a realitzar passos per a vianants elevats (reductors de velocitat) en 10 carrers i avingudes principals (més caos de trànsit que haurem d'afegir...).
Per últim, i donat que es tracta de diners públics...

C) Rebutgem que s'hagen adjudicat tres projectes sense cap tipus de concurs. La llei, donada la inversió d'estos projectes, ho permet però ens posa en evidència l'ètica política de qui ens governa. Es tracta de la reforma del parc 8 de març, de la canalització del dipòsit d'aigua i de les reformes del poliesportiu. Les empreses que han rebut l'oferta directament de l'Ajuntament han estat Obremo, ACV i Agricultores de la Vega.
Salut