diumenge, 31 de maig de 2009

Compte general del 2008


L'ajuntament de Catarroja ens ha passat els resultats del compte general del 2008. Com era més que previsible, els compte no són positius, i més tenint en compte l'ambició de l'actual equip de govern que lluny de plantejar projectes d'interés general, basa la seua política en la propaganda i el màrqueting. la desestabilitat pressupostària arriba quasi al milió d'euros, concretament són 956.000 €.


I és que queda molt bé dir que es dupliquen les ajudes socials quan parlem de xifres ridícules, sobretot si no es diu (conscientment) la quantitat de càrrecs de confiança i al servei del PP i UV que hi ha actualment al nostre ajuntament... El compte general no pot ser mai positiu, sobretot per a aquells ciutadans que dia rere dia veuen augmentar els seus impostos, les seues despeses quotidianes sense que a canvi els millore la qualitat de vida. No oblidem que els eixos principals de la societat del benestar són la sanitat i l'educació, les dues coses que més abandonades té la dreta de Catarroja.