dimecres, 17 de juny de 2009

Respostes a les preguntes formulades pel BLOC al ple del 7 de maig de 2009

1- Davant l’auto de suspensió cautelar emés pel TSJCV contra el PAI del Nou Mil·lenni i vist que el PGOU no conté tampoc cap informe que ens garantisca la disponibilitat de recursos hídrics per a la zona d’expansió projectada. ¿Pensa l’ajuntament actuar amb sensatesa i retirar la proposta de revisió del PGOU que han presentat?

No

2-Qui ha pagat i quants diners ha costat la campanya “Escoba de plata” que s’ha realitzat per tot el municipi?

L'ajuntament, no.

3-Tot i que va anunciar fa més de mig any la substitució immediata de la il·luminació dels semàfors per leds de baix consum. ¿Per què Catarroja encara no disposa d’este nou sistema d’estalvi energètic i si altres municipis de la comarca com ara Torrent, Aldaia, Alaquàs o la mateixa ciutat de València?

Està en tràmit, enguany quedarà resolt

4- Quan pensen inaugurar l’auditori? Qui gestionarà la seua programació?

Possiblement a l'octubre. El model de gestió està en estudi

5- Per quin motiu alguns equips de Catarroja, com el Berenguer Dalmau de bàsquet, estan tenint problemas amb la concessionària per a utilitzar el pavelló cobert?

No tenim constància de cap problema; si n'hi ha, deuen ser puntuals.

6- Pensa col·laborar l’Ajuntament de Catarroja en la Trobada d’escoles en valencià que es celebrarà el diumenge 17 de maig a Alcàsser? Quins tipus d’ajudes els han oferit als centres públics de Catarroja?

No (pregunta contestada al Ple)


7- Ha rebut la regidora d’educació queixes d’alguns centres públics de Catarroja sobre l’existència de rates en els seus edificis? Si és així, quines mesures s’han pres al respecte?

S'ha desratitzat. Això passa tots els anys per estar situats a l'extraradi de la població.

8- Pensem ampliar en un futur les ajudes a les famílies que tenen xiquets en guarderies? Té projectat l’equip de govern la construcció d’una guarderia municipal?

Està al programa elctoral del Grup Popular; s'augmentarà durant la legislatura.

No, optem pel sistema de beques


9- Existeix algun projecte per a rehabilitar la Plaça del port de Catarroja i la Plaça del Xarco?

La plaça del port està en estudi; la del Charco està acabada.


10- Que ens costa a tots els catarrogins anualment el lloguer dels baixos on es troba provisionalment el centre d’especialitats?

Estava en el pressupost, revise els seus papers.

11- Ha realitzat l’actual equip de govern alguna gestió per aconseguir per a Catarroja el registre de la propietat?

Totes les possibles i li assegure que de no haver canviat el govern central, hui ho tindríem ja.

12- Quines actuacions s’han dut a terme els darrers mesos en la piscina coberta del Barri de les barraques per a millorar el servei que es dóna en l’actualitat?

Les necessàries per al seu bon funcionament, prova d'això és que tot està funcionant bé.

13- Quantes persones de Catarroja estan esperant el servei de teleassistència? Quin pressupost té la setmana del major?

En queden 39, ja que l'ampliació del govern per a teleassistència ha sigut zero, i el que es dóna ho fa la Diputació.

14- En quins parcs o zones i quan es van a posar els aparells de gimnàstica per als majors de Catarroja?

Està en estudi, l'informarem en el moment oportú.