dimecres, 25 de novembre de 2009

Dia Internacional contra la violència cap a les dones

El Bloc de Catarroja davant el dia Internacional contra la violència cap a les dones vol manifestar el següent:
El dia 25 de novembre és el dia Internacional contra la violència de gènere, una lacra social que ja ha causat la mort a mig centenar de dones en tot l'estat espanyol. Des del Bloc de Catarroja volem expressar la nostra indignació i la solidaritat amb aquest col·lectiu de persones que lliuta dia darrere dia, per tindre una vida digna, sense intimidacions i amenaces. Una vertadera democràcia ha de garantir la llibertat de les persones, una llibertat basada en la convivència entre els éssers humans.
Per tot això, hem presentat una moció que es debatrà en el pròxim ple ordinari i que busca ajudar les víctimes i informar els ciutadans d'aquesta lacra, amb la finalitat d'abolir tot tipus de violència en la nostra societat.
___________________________

JESÚS MONZÓ i CUBILLOS, portaveu del grup municipal del BLOC a l’Ajuntament de CATARROJA, d’acord amb el que preveu el ROF presenta al Ple de l’Ajuntament la següent

MOCIÓ

Des de l’any 1999 el 25 de novembre, és reconegut per l’ONU com el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència cap a les dones, una efemèride que, malauradament, està de plena actualitat en l’estat espanyol, i al País Valencià.
L’aprovació per part del govern central de la Llei Integral contra la Violència de Gènere va suposar un avanç molt significatiu, però la seua escassa dotació econòmica i la manca de coordinació entre les diferents administracions han fet que, a hores d’ara, els resultats palpables del nou marc legal siguen més aviat escassos. Com molt bé ha sintetitzat Amnistia Internacional en un informe recent, a Espanya hi pot haver més drets que a altres països, garantits per l’esmentada Llei, però persisteixen els mateixos obstacles.
Uns obstacles que solament aniran reduint-se amb una dotació pressupostària suficient i amb voluntat política per dur endavant les mesures que deriven de la Llei Integral. Per aconseguir això és fonamental que es deixen de banda les diferències partidistes i els conflictes entre administracions perquè la lluita contra la violència cap a les dones es convertisca realment en una “qüestió d’estat”. Si s’aconsegueix avançar cap a una coordinació efectiva de les polítiques de prevenció i les mesures d’eradicació estarem en disposició de dur endavant programes ambiciosos de reeducació, a través dels quals podrem redefinir els rols de gènere per acabar amb totes les formes de violència: aquelles que acaben amb agressions físiques i fins i tot amb la mort, però també aquelles que es transmeten a través dels mitjans de comunicació, en l’àmbit de la parella o en el món del treball.
Per tot això, és fonamental que els ajuntaments, com l’administració més propera a la ciutadania, facen un pas endavant i propicien programes que avancen en l’eradicació d’aquesta autèntica lacra social que va en detriment de la qualitat de la nostra democràcia i que és la prova més palesa de què encara estem ben lluny de la plena igualtat entre homes i dones.

En conclusió, el grup municipal del BLOC, proposa al plenari de l’ajuntament de l’aprovació dels següents

ACORDS

1- L’ajuntament de CATARROJA es compromet a elaborar i posar en marxa un pla municipal que incloga mesures educatives i campanyes de sensibilització contra totes les formes de violència cap a les dones.
2- L’ajuntament propiciarà acords amb la resta d’administracions per dur endavant mesures d’ajut i assessorament a les víctimes i aquelles derivades de la Llei Integral contra la Violència de Gènere que siguen d’aplicació en l’àmbit municipal.
3- L’ajuntament de CATARROJA acorda que cada any, al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència cap a les dones, es duran a terme accions i campanyes per sensibilitzar i formar la ciutadania en la lluita contra la violència de gènere.
CATARROJA, 25 DE NOVEMBRE DE 2009


Signat: Jesús Monzó i Cubillos

1 comentari:

nestor ha dit...

recordeu que demà es torna a obrir el bloc "l'opinió d'un xiquet" molt millor que abans...
la cita es a les cinc de la vesprada...
espere que no falteu!