dimecres, 12 de maig de 2010

Precs i preguntes realitzades pel Bloc en el darrer plenari

Precs i preguntes formulades pel Bloc de Catarroja en el ple ordinari del mes d’abril celebrat el dia 6 de maig de 2010


1.Prec: El Bloc de Catarroja torna a exigir al Ministeri de Foment i al govern de la Generalitat Valenciana el soterrament de les vies de tren des de Silla fins a Valencia. Preguem que la corporació municipal en ple s’adherisca a la petició i que es faça arribar a les administracions competents.

Per al Bloc aquest soterrament suposaria una actuació urbanística importantíssima per a la ciutat perquè s'eliminaria una de les barreres arquitectòniques més importants que tenim a hores d'ara. A més a més, el soterrament permetria obrir una gran avinguda que connectara el barri del Charco de Catarroja amb el barri de les Barraques, un barri que necessita, urgentment, actuacions per a tornar a ser allò que va ser anys enrere.

2. Prec: La mort fa uns dies d’un catarrogí que ha lluitat des del món de la cultura pel nostre poble ,com era Artur Penella, deixa en evidència, una nefasta, segons el nostre parer, política protocol·lària per part de l’actual equip de govern. No enviar ni una simple condolença a la família d’una persona que ha rebut un premi Vila de Catarroja, que ha organitzat conferències i xerrades culturals, que ha publicat diversos articles sobre el nostre poble i que va fundar els Premis Vila de Catarroja, deixen en un molt mal lloc aquest ajuntament, especialment la regidoria de Cultura. Des del Bloc de Catarroja preguem a l’actual equip de govern que rectifiquen i que tracte, per igual, a tots els ciutadans que han lluitat i que lluiten per la cultura i pel bé del nostre poble.


3. Prec: Preguem que totes les denúncies realitzades sobre la reposició de fanals realitzades pel Bloc de Catarroja a través de tots els mitjans possibles (Plenari, instàncies, sms, correu electrònics...) es duguen a terme d’una vegada per totes. Entenem que mantindre la situació en que es troben els cables dels fanals (alguns a la intempèrie) en avingudes com Vicent Andrés Estellés i la Ronda Nord no té cap explicació.


Preguntes:

1- Han explicat als ciutadans de Catarroja que la implantació del programa experimental plurilingüe en el centre Nº 5 suposa la supressió del PIP. Per què no s’ha fet constar això en els plànols que van repartir als pares?
2- Per quin motiu els pares i mares de dues grans zones de Catarroja com són la C i la D, no poden escolaritzar els seus fills en cap centre que oferte el PEV? Pensen que aquesta distribució garanteix la llibertat d’elecció dels pares?

3- Qui ha pagat l’estudi sobre satisfacció de la neteja viària que ha publicat l’ajuntament? Quina empresa ha fet este estudi? A quanta gent se li ha preguntat? On s’han exposat els resultats?

4- Per a quan està prevista la reforma de la sala d’actes de la Casa de la cultura? I la seua accessibilitat?

5- Han solucionat definitivament els defectes de les obres del Pla E, especialment les de la Plaça de la regió?

6- Existeix algun pla de senyalització viària del municipi? Quan pensen senyalitzar els principals edificis de Catarroja, així com el Parc natural de l’Albufera i el Port, actualment inexistents?

7- Per quin motiu es tarda tant en retirar els vehicles abandonats de la via pública? Quants guals s’han retirat durant la revisió que s’ha realitzat en tot el municipi?

8- Quan tindrem tots les semàfors de Catarroja adaptats per als invidents?

9- Quina actuació ha fet l’Ajuntament de Catarroja per a evitar incendis forestals o de matolls, especialment en aquelles zones pròximes a solars abandonats o l’horta, com és el cas de Villa Carmen?

10- Per a quan tindrem el tramvia que arribe a Catarroja que el Sr. Chirivella va prometre per al 2010? I el Pont d’accés des de la Pista de Silla?