divendres, 30 de juliol de 2010

El PP oculta informes a l'Associació de vendedors del Mercat

En el dia de hui hem estat al mercat de Catarroja per poder parlar amb els veïns del barri i els vendedors de la situació de dessassosec que ens ha portat l'actual equip de govern, que més que governar, sembla un vaixell a la deriva.

La sorpresa que hem tingut després de parlar amb el president de l'Associació de vendedors del Mercat és que no tenia ni idea d'un segon informe datat el dia 26 de febrer i signat per dos tècnics municipals on es parla del mal estat que presenta, especialment, una de les torretes, la que dóna al carrer de Favara. L'alcaldessa de Catarroja sols els havia passat un informe, el que diu que si feien el pàrking, les torretes podien tindre desprendiments però no l'altre, que és posterior. La lectura d'este segon informe no té cap dubte, la torreta s'ha de rehabilitar o enderrocar perquè té problemes estructurals. En la conclusió es diu el següent: Debido a la situación de deterioro físico del inmueble, y dado el riesgo real que existe de su colapso, con el consigüiente peligro para cualquier persona que se encuentra en su interior, procede el desalojo de sus ocupantes y la demolición o rehabilitación del mismo. No es parla, per tant, d'apuntalar...
La solució no és apuntalar els sostre, com ha afirmat l'alcaldessa que s'ha fet... Esta gent, no sols menteix sinó que utilitzen políticament als vendedors del mercat i a l'associació. La sensació que ens ha donat no és altra que gent del PP ha sigut la que ha redactat la carta perquè el president (utilitzat políticament) la signara en nom de l'associació i de 19 comercians més. El Bloc vol transparència, que isca a la llum tota la informació però sobretot hem exigit a l'alcaldesa que mane fer un informe o s'assegure que l'estat de les torretes és correcte i que no hi ha cap perill. El dia que aquest nou informe estiga a les nostres mans i a les mans de tots els veïns i veïnes de Catarroja, nosaltres callarem. Mentrestant, srs del PP no ens fareu callar!!