dimecres, 22 de setembre de 2010

Ple extraordinari

El plenari extraordinari del dia d'ahir passà sense massa temes a debatre. Tots els partits de l'oposició vam votar en contra dels compte general , a excepció del Grup de No adscrits, és a dir, Harbi, que es va abstindre. El Bloc va dir que els pressupostos no tenen res a veure amb l'ideari polític d'un partit progressita i valencanista com és el Bloc i que els comptes generals són una continuació de la política de vendre fum del PP-UV. Respecte al canvi d'ús de la parcel·la de l'antic Servef el Bloc no va posar cap inconvenient perquè entenem la necessitat de millorar les instal·lacions del poliesportiu amb noves piste de paddel.
El Bloc de Catarroja ha enviat per escrit una sèrie de preguntes a la sra. alcaldessa per saber la situació de l'escolarització a Catarroja, què s'està fent amb el solar situat al costat del cementeri, què fan amb els diners que cobren de les assegurances, per què Catarroja no oferta la possiblitat d'estudiar el Grau Superior de la Junta Qualificadora? Quines actuacions s'han fet per evitar inundacions davant la possiblitat d'una gota freda?