dimecres, 6 d’octubre de 2010

El Bloc-Compromís denuncia retallades en educació

El Bloc de Catarroja ha presentat una moció per registre d'entrada en la qual es denuncia les retallades que el govern de Francesc Camps està fent en educació. Estes retallades estan afectant la qualitat en l'educació pública perquè s'han reduït el nombre de professors i han augmentat les ràtios, tant a secundària com a batxillerat, Catarroja no ha estat una excepció perquè programes de compensatòria educativa s'han eliminat. Com sempre el Bloc vol demostrar a la societat catarrogina que tenim un compromís per l'educació i per l'ensenyament públic i en valencià.
---------------------------

Jesús Monzó Cubillos, portaveu del BLOC a l’Ajuntament de Catarroja, d'acord amb l'article 97 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta davant del Ple de l’Ajuntament de Catarroja per a la seua discussió i aprovació, la següent:

MOCIÓ
REBUIG A LES RETALLADES EN EDUCACIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Davant les mesures aplicades per la Conselleria d’Educació per a la planificació del curs 2010 – 2011, destinades a minvar la despesa de personal, el que suposarà la no contractació de més d’un miler de professors i professores, tractant-se per tant d’un veritable expedient de regulació d’ocupació encobert, amb la no contractació d’interins i el desplaçament de professors i professores amb destinació definitiva. Aquesta disminució de personal afectarà greument la qualitat de l’ensenyament, ja que significa l’augment de la ràtio (nombre d’alumnes per grup) de fins 33 alumnes en secundària obligatòria i 38 en batxillerat, la supressió de més del 60% dels programes d’atenció a la diversitat (Diversificació, Compensatòria, ...), que són les eines per atendre l’alumnat amb més dificultats per seguir en el sistema educatiu i traure-li profit, tant per problemes personals com per aquells derivats de condicionament socials. Així mateix la retallada s’estén a les Escoles Oficials d’Idiomes, on desapareixeran el 12% dels grups, i es fan especialment dures les condicions de desdoblament de les classes pràctiques en Formació Professional, on es passa de l’exigència de comptar amb 18 a 30 alumnes.
Actualment l’índex d’atur valencià és dels més alts d’Espanya, i tots els experts el relacionen amb la nostra menor formació. Aprofundir la mancança en formació i preparació de les nostres filles i fills per al món laboral, en el món de les noves tecnologies, no ens prepara per a eixir de la crisi, sinó que ens condemna a continuar el procés d’empobriment que portem com a mínim per als propers 20 anys.
No cal dir que augmentarà la conflictivitat a les aules i els problemes d’integració social dins i fora d’elles. La cohesió i la pau social es veuran greument afectades.
És lamentable que el govern valencià faça que el sistema educatiu pague les conseqüències de la crisi, sent la base del futur de la nostra societat, en compte de fer-ho en tantes altres despeses innecessàries, d’una productivitat més que dubtosa, com ara la Fórmula 1 i d’altres costosíssims “events”. Ben al contrari ens cal modernitzar-lo, dinamitzar-lo i incentivar-lo, i evidentment no destruir el que ja funciona. El criteri no pot ser disminuir la despesa en educació a costa del que siga: qualitat, integració, normalització del valencià, qualificació professional, trencament dels equips de treball, etc.

Per tant, l’Ajuntament de Catarroja ACORDA

1.-Rebutjar enèrgicament les retallades en educació que ja ha començat a efectuar la Conselleria i que suposen un atac frontal a la qualitat de l’ensenyament.

2.-Donar suport a les demandes dels centres educatius i dels sindicats per tal que no s’eliminen grups en tots els tipus d’ensenyament, programes d’atenció a la diversitat, i desdoblaments i cicles en Formació Professional.

3.-Donar trasllat d’aquest acord al Conseller d’Educació, als sindicats d’ensenyament valencians i als claustres de tots els centres educatius de la nostra població.A LA SRA. ALCALDESSA DEL MOLT IL·LUSTRE AJUNTAMENT DE CATARROJA