dijous, 19 de maig de 2011

Propostes del Bloc-compromís en mobilitat, comunicacions i igualtat


MOBILITAT I COMUNICACIONS
- Línia de bus Catarroja-València Sud fins que estiga construït el tramvia, com ja s’està
fent amb el Metrorbital a València.
- Creació d’aparcaments en altura i de micro-pàrquings en aquells barris amb majors
problemes d’aparcament.
- Ampliació i millora Catarroda, amb línia Renfe - Florida i eix vora barranc.
- Coordinació de Catarroda amb la resta de serveis de préstec de bicicletes de la comarca.
- Connexió del servei d’autobús fins el centre de salut amb l’estació de RENFE.
- Eix viari Xarco-Barraques per millorar la comunicació dels dos barris.
- Millora de les senyalitzacions d’arribada al poble per les diferents carreteres que hi
arriben, així com de l’accés al Port de Catarroja.
- Pla d’accessibilitat que faça de Catarroja un poble sense barreres ni obstacles que impedisquen
el pas dels vianants.
- Proposta d’utilització pública als propietaris d’aparcaments o grans espais que estiguen
infrautilitzats mitjançant lloguer.
- Racionalització de la concessió de guals permanents i estudi de la seua utilització
real.
- Estudi carrer a carrer per optimitzar els llocs d’aparcament, fent distribució permanent
per tal de guanyar llocs.

IGUALTAT
- Polítiques d’igualtat efectives: Fomentar cursos per afavorir la inserció laboral de la
dona, tallers sobre igualtat, campanyes de llenguatge no sexista, aposta per la diversitat sexual...
- En la mateixa línia, organització de cursos per als homes de cuina, de costura, etc, per
tal d’arribar a una conscienciació efectiva.
- Polítiques d’integració per als nouvinguts, mitjançant campanyes, cursets, etc.