divendres, 20 de maig de 2011

Propostes del Bloc-Compromís en urbanisme, sostenibilitat, agricultura i joventut

URBANISME
- Pla per a deslligar el clavegueram de pluvials de fecals a les zones més antigues del
poble, com Les Barraques o el Raval.
- Proposem un urbanisme sostenible i, per tant, continuem rebutjant el Nou Mil·lenni
tota classe de plans depredadors del nostre territori.
- Rehabilitació i recuperació de les vivendes antigues per a fomentar la repoblació de zones com les Barraques o el Raval.
- Creació d’un jardí arqueològic en els terrenys de darrere del col·legi Vila Romana, per a dotar al barri d’Horteta d’un nou pulmó verd i d’un espai cultural.
- Acord amb Albal per tal d’acabar correctament la urbanització de la zona fronterera
entre els dos poble.
- Culminar el Pla de Voreres al barri del Pilar, a les Barraques, el Raval i a la resta de zones
de Catarroja.
ENTORN, SOSTENIBILITAT I AGRICULTURA
- Posar en valor el patrimoni local amb senyalitzacions de caire turístic i informatiu.
- Creació d’un corredor verd per la vora del barranc amb carril bici, bancs, il·luminació,
etc, arribant amb un acord amb la CH del Xúquer.
- Millora del servei de neteja, sobretot als barris del Mercat, Horteta...
- Millora del servei de recollida de trastos vells al barri de les Barraques.
- Implantació de l’enllumenat públic amb energia fotovoltàica, i substitució progressiva
de les bombetes tradicionals per LED.
- Adequació de la vora dreta del port, creant un nou espai de convivència en el poble.
- Aposta per la defensa de l’Horta i l’Albufera com a patrimoni del nostre poble.
- Cultivar l’horta: mitjançant microespais a la gent perquè cultive verdura per al seu consum
( joves, jubilats, etc).
- Pla de promoció dels productes agrícoles de Catarroja.
- Pla de millora de la qualitat dels productes agrícoles de Catarroja en col·laboració amb
la resta d’Administracions públiques.

JOVENTUT
- Creació de la figura de l’orientador professional per a aconsellar els estudiants del poble.
- Creació del Consell de la Joventut per portar a terme polítiques proactives per a la gent
jove.
- Servei de bus “mussol” que connecte amb València les nits del cap de setmana.
- Organització d’exposicions de joves estudiants de Catarroja a la Casa de la Cultura.
- Per als xiquets de 7 a 12 anys, habilitar jocs per a ells als parcs municipals. Col.locar
taules de ping-pong fixes, un lloc per a patinar, jugar a baló...