diumenge, 3 de juliol de 2011

Proposta regeneració democràtica del Bloc-CompromísCatarroja, 28 de juny de 2011

Davant el nou escenari dibuixat per les últimes eleccions municipals Bloc-Compromís per Catarroja a través del seu portaveu a l'Ajuntament, Jesús Monzó, presenta el següent document per a la seua discussió a la propera Junta de Portaveus


PROPOSTA DE REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA

Les darreres mobilitzacions socials han posat de manifest que la desafecció de la ciutadania envers la política és la conseqüència de la incapacitat dels nostres governants per donar solucions als problemes reals que afecten el poble.

Les reclamacions de la societat passen per demanar a les institucions, entre altres reivindicacions, més transparència, més control de les despeses públiques i més pluralitat.

Bloc-Compromís de Catarroja pretén fer-se ressò d'estes reivindicacions i en eixe sentit sol·licita una convocatòria de la Junta de Portaveus per tractar les següents propostes per a la regeneració democràtica del nostre Ajuntament:

1.- Més transparència i participació.
- Proposem que la Junta de Portaveus es convertisca en un òrgan polític d'utilitat i en un espai en el qual l'equip de Govern informe l'oposició de l'acció política i de gestió.
- Volem que les sessions plenàries siguen públiques i obertes a la participació de la ciutadania i que l'alcaldessa conteste les preguntes de l'oposició i del públic assistent i que es publicite a través del ban la celebració tant dels plens ordinaris com dels extraordinaris.
- Exigim que es publiquen les actes del òrgans col·legiats (ple, junta de govern, reunions de àrea...) a la pàgina web de l'Ajuntament.
- Habilitar espais públics per als partits de l'oposició a l'Ajuntament.
- Creació d'una Comissió de Seguiment del Pacte de Regeneració Democràtica.


2. Més austeritat
- Adequar els salaris dels polítics lliberats i dels càrrecs de confiança a la proporcionalitat i a les quantitats que la situació de crisi exigeix, prescindint d'aquells càrrecs que no siguen necessaris.
- Control salarial de l'equip directiu de l'ajuntament així com del repartiment dels plus de productivitat.
- Reducció dràstica de les partides destinades a propaganda a mitjans de comunicació privats.


3.- Pluralitat informativa.
- Creació d’un consell de redacció plural del Periòdic de Catarroja i inclusió d'espais per a l’oposició a les planes de la publicació i a la web municipal.
- Volem que l'equip de govern no impedisca la gravació d'imatges al saló de plens i que retransmeta els plens municipals per Internet.


4.- Normalització lingüística. Cobrir la baixa de tècnic lingüístic i potenciar l’oficina de normalització per tal que no siga només un servei de traducció.