dimarts, 31 de gener de 2012

El PP vota en contra d'exigir al govern que pague el lloguer de la Guàrdia Civil

No sols el govern del PP de Catarroja ens puja els impostas i ens fa pagar més pels serveis municipals (ara els ha tocat el torn als clubs esportius), sinó que, a més a més, de manera incomprensible és incapaç de demanar a les diferents adminstracions els diners que ens correspon. Des del Bloc-Compromis hem exigit, en el darrer ple, que el govern espanyol pague el lloguer del local que actualment ocupa la guàrdia civil. Es tracta d'uns 37.000 euros, una quantitat insignificant per al govern de Rajoy però que per als catarrogins i catarrogines és important perquè aquests diners es poden invertir en emergències socials o no fent pagar als clubs esportius per l'ús de les instal·lacions municipals del poliesportiu. En definitiva, Soledad Ramon i els eu equip s'han posat, una vegada més en evidència. Us adjunte la moció rebutjada pel PP de Catarroja


------


Jesús Monzó Cubillos, portaveu del grup municipal Bloc-Compromís presenta per registre la següent PROPOSTA perquè siga acceptada i debatuda en el següent ple ordinari

Exposició de motius:

Davant la situació de crisi econòmica actual, l’Ajuntament de Catarroja ha d’ajudar a nombroses famílies del poble que estan necessitades perquè tenen tots els membres de la família aturats o amb un ingrés econòmic molt baix, la qual cosa no els permet afrontar les despeses diàries bàsiques.

En l’actual pressupost municipal es contempla una partida dirigida a pagar íntegrament les despeses de lloguer del baix actualmente ocupat per la Guàrdia Civil, competència del Ministeri de l’interior del Govern de l’Estat espanyol. Es tracta d’una quantitat de diners (37.740,00 euros) que si ve per al govern espanyol és insignificant, per al pressupost de Catarroja és fonamental perquè suposaria engreixar la quantitat de despeses en emergències socials o en altres aspectes prioritaris per a la ciutat

Per tot això,

A) El ple de l’Ajuntament de Catarroja insta al govern espanyol perquè el Ministeri de l’nterior es faça càrrec en els pròxims pressupostos d’aquesta despesa mentre es dota la població de Catarroja d’uns millors recursos en matèria de seguretat ciutadana.
B) Comunicar aquesta decisió al govern espanyol, així com a tots els grups amb representació a les Corts espanyoles.