dijous, 26 de gener de 2012

Precs i preguntes plenari mes de gener de 2012


1.- En la resolució 4599/2011, de 16 de desembre de 2011, s’afirma que s’ha iniciat el procediment de selecció per a la cobertura definitiva de 5 places d’oficials de policia. Voldríem que ens especificara si s’ha iniciat aquest procés, quan s’ha fet i on s’ha publicat

2.- El PP de Catarroja ha canviat recentment de seu. Ens agradaria saber quin tipus de llicència d’obres s’ha sol·licitat i quan s’ha realitzat aquestat sol·licitud. Voldríem que ens facilitaren fotocòpia de la llicència, així com del justificant de pagament de la taxa municipal.

3.- Ens podrien explicar per quin motiu la llicència d’obres majors de la vivenda d’una regidora del PP, situada en el carrer de Paiporta, s’ha resolt mitjançant resolució d’alcaldia i no per Junta de Govern Local com es fa en la totalitat de llicències d’obres majors del nostre poble?

4.- Quina és l’ordenança municipal que regula la instal·lació de tendals i de pèrgoles que s’utilitzen per resguardar del fred els clients dels locals d’hostaleria de Catarroja? Per què algunes pèrgoles tapen senyals de trànsit? Com actua la policia en aquest cas?

5.- El Grup Municipal del Bloc-Compromís va presentar en el mes de juny de 2011 un escrit amb propostes de regeneració democràtica que s’haurien d’haver tractat en Junta de Portaveus. Així mateix el passat 7 d’octubre de 2011 presentàrem un escrit (núm. Registre 12979) on demanàvem la reforma urgent del Reglament d’Organització Municipal (ROM). No sols no se’ns ha contestat, vulnerant el nostre dret, sinó que en cap moment s’ha posat en l’ordre del dia de la Junta de Portaveus. Ens agradaria que ens confirmaren si es van a incloure aquestes propostes en la pròxima Junta de Portaveu, si no és així prendrem les mesures que estimen pertinents.

6.- En la Junta de Govern Local del passat 22 de setembre de 20111 es va aprovar el projecte bàsic i d’execució de la piscina descoberta del poliesportiu que ha d’executar l’empresa que gestiona les instal·lacions esportives, la UTE. Quin ha estat el cost total del projecte realitzat per l’empresa VAHOS arquitectura? Ens podrien especificar qui ha pagat aquest projecte? Per què quatre mesos després d’aprovat encara no s’han iniciat les obres? Estaran aquestes obres acabades abans de l’estiu?

7.- Vista la poda d’arbres realitzada per l’ajuntament de Catarroja, ens agradaria que ens explicaren per què hi ha carrers que han podat uns arbres sí i altres no i per què algunes zones de Catarroja no es poden. Parlen concretament de carrers com ara: Tribunal de les aigües, Arnau de Vilanova, Vicent Andrés Estellés, Avinguda Jaume I o el pàrking del Camp de futbol Mundial 82.

8.- Ens agradaria que ens concretaren, exactament, i de manera clara des de quan anem a disposar de despatxos per poder atendre els ciutadans de Catarroja

9.- Ens agradaria que la regidora d’esports ens explicara quina és la situació actual dels clubs que entrenen al poliesportiu de Catarroja. Ha deixat d’entrenar algun club? Quan diners es va a cobrar al FBCD Catarroja per entrenar i jugar en les instal·lacions del poliesportiu? Continua donant suport el PP a la pujada de preus al poliesportiu, tot i que aaquesta decisió supose l’estampida dels clubs a altres poblacions més barates o la desaparició d’alguns d’ells?

Prec:

10.- Demanem que l’Ajuntament de Catarroja iste a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè milloren la riba del Barranc de Xiva al seu pas per Catarroja, especialment a l’altura del casc urbà. Així mateix preguem perquè o bé la Confederació Hidrogràfica del Xúquer o bé l’Ajuntament de Catarroja instal·le contenidors de peu per aquesta zona que és molt transitada per ciutadans, especialment per propietaris de gossos.