dissabte, 25 de febrer de 2012

Precs i preguntes formulades en el ple del mes de febrer

1.- En diversos plenaris, el grup Bloc-Compromís ha sol·lictat de l’alcaldessa-presidenta que especifique, per escrit, els diners que l’Ajuntament de Catarroja s’ha gastat en advocats, pèrits i tramitacions diverses relatives al PAI Nou Mil·lenni, així com el seu procés judicial. Les contestacions que ha realitzat l’alcaldessa de Catarroja han estat contradictòries, se’ns està ocultat informació i damunt se’ns ha mentit mitjançant document públic. Una vegada més exigim que ens especifique amb tot tipus de detall els diners que ens està constant a tots i totes aquest mocroprojecte urbanístic, especificant la quantitat exacta, les minutes i el procediment, així mateix volem saber si hi ha previstes noves despeses en advocats per a enguany. Si és que sí, m’agradaria que en concretaren quina quantitat i en quina partida s’ha inclòs.

2.- Ha rebut l’alcaldessa algun tipus de regal u obsequi des què que presideix la corporació municipal? Té constància l’alcaldessa si algun membre de l’equip de govern actual o dels anteriors (on vosté també era regidora) han rebut obsequis? Consten en algun lloc enregistrats els obsequis o regals que reben els regidors o regidores o l’Ajuntament de Catarroja?

3.- Ens agradaria que ens informaren al detall de quina és la decisió política que van a prendre després dels últims informes sobre la piscina coberta del barri barraques, així com la situació actual de la piscina d’Avinguda Diputació.

4.- Volem que ens especifiquen quina quantitat de diners en projectes i subvencions deu el govern valencià i la Diputació de València a l’Ajuntament de Catarroja a data de hui.

5.- Tot i que ho hem preguntat en diverses ocasions no hem rebut cap contestació al respecte de manera clara i convincent. Per què la filera 9 del TAC no ix a la venda al públic? Qui ocupa els aquests seients? Ha rebut l’alcaldessa o algun regidor de l’equip de govern entrades gratuïtes per veure els espectacles?

6.- Ens podrien explicar quines actuacions de millora s’han fet al Port de Catarroja. Qui ha realitzat estes actuacions? Quin ha estat el cost econòmic?

7.- El 13 d’octubre de 2010 l’alcaldessa de Catarroja em contesta una pregunta per escrit, registre d’eixida 4886, relativa a un estudi sobre la història del nostre poble encarregat a la Universitat de València, estudi que suposava un cost de 41.895 euros. Ens podria explicar 1 any i mig després què ha passat amb aquest estudi? Ja s’ha entregat a l’ajuntament? S’ha liquidat alguna quantitat a la Universitat de València? Quina és la finalitat d’aquest estudi, tenint en compte que existeixen premis d’investigació històrica?

8.- Ens poden explicar des de quan es publiciten comerços en la pàgina web municipal? Quin tipus de taxa paguen? En quina ordenança es basa l’ajuntament per a cobrar aquesta taxa?

Precs

1.- Preguem que l’Ajuntament de Catarroja inste al govern espanyol perquè destituisquen del càrrec de delegada del govern de la Comunitat Valenciana a la Sra. Paula Sánchez de León per l’actuació policial, desmesurada i violenta, efectuada aquesta setmana contra estudiants de la ciutat de València.

2.- Preguem una vegada més que l’Ajuntament de Catarroja publique les actes dels plens municipals, com es va acordar per unanimitat de tots els grups municipals en una moció presentada pel nostre grup fa més de 3 anys.