dijous, 25 d’octubre de 2012

Compromis denuncia que es es faça negoci amb la recollida dels gossos

Compromís ha presentat la següent moció perquè siga debatuda en el ple ordinari que se celebrarà el pròxim dilluns 29 de setembre. Així volem transmetre a la societat catarrogina que tenim un Compromís amb les nostres mascotes i amb els drets dels animals.En Jesús Monzó i Cubillos, com a Regidor de l'Ajuntament de Catarroja en representació del Grup Municipal  BLOC-Compromís, i en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., presenta per a la seua inclusió i debat davant del Ple Ordinari de l’ajuntament la següent

MOCIÓ.
  
Des de fa anys l’Ajuntament de Catarroja ha contractat a una empresa privada que s’ha encarregat de la recollida d’animals domèstics de la via pública, especialment gossos i gats. Després de parlar amb molts ciutadans i preocupats per la nefasta gestió en esta matèria, s’ha pogut comprovar que esta empresa una vegada establert el termini legal de 20 dies i, fins i tot, en ocasions abans de complir-lo, practicava l’eutanàsia als animals. Una pràctica que els tècnics de l’ajuntament als seus informes han desaconsellat en tot moment,  únicament justificable per qüestió de malaltia i amb l’informe del veterinari. La nostra sorpresa, desagradable, evidentment, ha sigut comprovar com en anys que es duu treballant amb aquesta empresa privada, no hi ha cap informe que els tècnics municipals ens hagen pogut facilitar d’aquest últim supòsit. En poques paraules, l’empresa La Pinada, s’ha dedicat a executar i matar els gossos que s’han trobat al nostre municipi i amb el beneplàcit de l’actual equip de govern.

La sensibilitat dels tècnics municipals, les reclamacions realitzades per molts veïns de Catarroja, han fet possible que des del passat mes de juliol ja no es treballe amb l’empresa abans esmentada, no pel seu negoci particular amb els animals 8cobraven per dies que tenien els animals al seu recinte), sinó per una qüestió purament econòmica.

Des de Compromís entenem que des del govern municipal ha d’haver una sensibilitat respecte els animals i fer possible que l’ordenança actual es complisca, per qüestions de seguretat, de sanitat i de sentit comú. Segons han manifestat molts el mateix veïnat  l’ordenança actual no es compleix; la policia local algunes vegades s’han negat a recollir els animals que transiten pel nostre terme municipal i en alguns casos també a passar-los el lector de xip (per cert sembla que de dos lectors que hi havia, ara sols hi a un en funcionament). A més a més, no hi ha cap lloc habilitat per acollir temporalment els gossos o animals fins que es localitza el propietari o la propietària i es puga responsabilitzar d’ell. Sols després d’uns dies, com diu l’ordenança, este animal passaria a ser recollit per l’empresa. En cap moment s’hauria de practicar l’eutanàsia, a no ser que fos per un cas justificat i amb el corresponent informe.

El compliment de l’ordenança sols el poden dur a terme entitats no lucratives, és a dir, protectores d’animals i no “perreres”, com es sol dir vulgarment, que es dediquen a acollir els animals i després adoptar-los per donar-los una eixida digna a la vida. Així mateix també és imprescindible un seguiment, per part de l’Ajuntament, del compliment d’esta ordenança i del futur dels gossos que es recullen de la via pública.


Per tot això, proposem el següent ACORD

1.- L’ajuntament de Catarroja es compromet a contractar el servei d’una empresa protectora d’animals, i no empreses privades amb ànims de lucre, amb la garantia que tots aquells animals que no són reclamants pels seus propietaris passen a ser adoptats per famílies.

2.- L’ajuntament de Catarroja complirà rigorosament l’ordenança municipal i mantindrà retinguts els animals en un lloc habilitat o en el seu cas ( gossos perillosos) localitzats per la policia fins que l’empresa puga recollir-lo de la via pública. Evitant, d’esta manera inseguretat ciutadana, accidents de trànsit i serveis de l’empresa innecessaris com s’han fet fins ara.

3.- En el cas que hi haja ciutadans disposats a adoptar-los a casa de manera temporal, la policia prendrà nota i estos animals estaran en este domicili fins que es localitze el propietari o, en el cas contrari,  el recollisca la protectora.

4.- L’ajuntament divulgarà a través de la seua pàgina web municipal el telèfon de la protectora i fomentarà l’adopció d’estos animals, així com els drets i els deures de tenir animals de companyia.

5.- L’ajuntament facilitarà la tasca a la policia local amb cursos de formació en matèria de destrament. Estos cursos es faran de manera voluntària d’entre els membres de la plantilla de la policia municipal.