dijous, 7 de març de 2013

Catarroja no compleix les previsions del Pla d'Ajust del 2012


Encara que l'alcaldessa de Catarroja, Soledad Ramón, diga el que diga als mitjans de comunicació, els números que va presentar l'interventor municipal al passat plenari no deixen cap mena de dubte. La previsió de la liquidació del pressupost del 2012 ens indica que el Pla d'Ajust Municipal no es va a complir i que l'Ajuntament de Catarroja, després de demanar més de 3 milions d'euros per a pagar a proveïdors, encara tarda en pagar 88 dies, és a dir, per damunt dels 60 dies establerts. 

Així mateix, l'informe assegura que el deute de l'Ajuntament s'hauria d'haver situat a finals de 2012 en 16.835.420 euros, però la realitat és que el deute a 31 de desembre de 2012 és de 17.089.330 euros, segons la informació que s'ha comunicat al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. La realitat és que l'equip de govern municipal està gastant i ha gastat molt més del que tocava i, ara, les conseqüències no les està patint ni l'alcaldessa ni l'equip de govern del PP, sinó el poble de Catarroja que ha vist com els serveis bàsics de neteja, enllumenat de les vies públiques, mamteniment de parcs i jardins, ajudes escolars, etc., s'estan reduint considerablement. I si faltava poc, ens dediquen a donar ajudes, diners públic, sense cap tipus de control i trellat per fomentar una ocupació laboral precària. Mentrestant el PP de Catarroja no vol saber res de transparència, igual tenen alguna cosa a amagar...