dijous, 30 de maig de 2013

Precs i demandes ple ordinari del mes de maig

Preguntes:
  1. Voldríem saber quines actuacions ha realitzat aquest equip de govern després de que el grup municipal de Compromís denunciara públicament l’estat en què es troba la vorera de l’Avinguda de la Rambleta a l’altura de la farmàcia Viguer. Així mateix volem que ens expliquen què han fet respecte a les senyalitzacions errònies i/o tapades existents al casc urbà i al polígon industrial.
  2. Voldríem que ens explicaren perquè l’actual equip de govern està tardant tant en realitzar uns nous plecs de condicions per adjudicar en concessió el bar del Parc de les Barraques. No consideren que amb tanta lentitud estan perjudicant el veïnat i usuari del bar que a estes altures de l’any ja en feien ús
  3. Aquest equip de govern ha rebut alguna queixa, a través de les xarxes socials, sobre l’estat de la vorera de la cantonada entre avinguda de M´´urcia i el grup de vivendes 14 d¡octubre. Què han fet o pensen fer al respecte? Per quin motiu no contesten ni tan sols les peticions del veïnat?
  4. Voldríem que ens explicaren perquè durant un bon grapat d’anys han estat realitzant contractes en qualitat de peons a ciutadans que després no han realitzat aquesta funció sinó altres, com ara, conserges a col·legis públics de la població?
  5. Voldríem saber si l’alcaldessa de Catarroja ha fet alguna gestió per mantindre el col·legi número 6 a Catarroja. Si és que sí, esperem que no siga via telefònica i que ens facilite tota la documentació que li ha ensenyat a la Consellera d’educació Mª José Català per argumentar la necessitat d’aquest col·legi públic al nostre municipi. Així mateix volem saber si aquesta alcaldessa ja ha donat ordre per a tramitar la petició d’una aula de l’Escola Oficial d’idiomes per a Catarroja

Demandes:
1.Que l'Ajuntament de Catarroja es comprometa a fer ús de Programari Lliure en el conjunt de terminals i servidors informàtics de les seues instal·lacions, sempre i quan alguna raó tècnica motivada no ho impedisca. Així mateix, demanem que es  valore de forma positiva, en els processos de licitació pública, les ofertes que contemplen la utilització de programari lliure.
2.- Que l’alcaldessa de Catarroja envie un escrit a Iberdrola perquè aquesta empresa tinga en un millor estat les casetes (generadors) que té dins del casc urbà del municipi, especialment les situades al costat de les zones d’esbarjo. Demanem que aquest escrit es comprometa a fer-lo el més prompte possible i que ens envie una còpia quan s’haja fet efectiva la petició.