dilluns, 18 de gener de 2010

Canvis a l'equip de govern

El Bloc de Catarroja, com la resta dels partits polítics de l'oposició, se n'ha assabentat dels canvis de l'equip de govern municipal, una vegada més, a través dels mitjans de comunicació.
L'alcaldessa de la localitat, Soledad Ramón, lluny de millorar les formes i les relacions amb la resta de partits polítics de Catarroja, no ha tingut el detall de telefonar-nos i dir-nos personalment quines competències anaven a assumir els regidors en aquesta nova etapa. Malament comença, per tant, la sra. Ramón amb el seu nou càrrec. Entre els canvis produïts, advertim que Francisco Chardí assumeix urbanisme, mentre que el nou regidor, Rafael Sanchis, agafa la regidoria d'educació. Sens subte, Chardí assumeix una responsabilitat important dins de l'equip de govern, però, segons el nostre parer, no és altra cosa que una compensació política... Ell (Chardí) volia l'alcaldia i continuarà lluitant per tenir-la. Recordem que ara no està Francisco Chirivella per a posar ordre en este partit, temps al temps.
Més informació:
Salut