dijous, 6 d’octubre de 2011

Precs i preguntes del portaveu del Bloc-Compromís en el ple celebrat el dia 4 d'octubre de 2011

PREGUNTES

1.- Ens poden explicar els motius pels quals les fonts d’aigua del poble estan buides des de fa temps? És conscient l’actual equip de govern que mantindre les fonts buides pot crear problemes en un futur amb els materials de construcció i amb la salut dels ciutadans?
2.- Per quin motiu una pista de bàsquet del poliesportiu municipal està tancada des del mes de novembre de l’any passat? S’han revisat totes les cistelles de bàsquet de les pistes municipals com dels centres escolars? Si és així, tots els informes són favorables?
3.- Hem demanat la compareixença de la regidora d’esports però davant la falta de resposta per part de l’equip de govern volem saber què ha fet l’actual equip de govern; S’ha informat com cal als clubs de natació? S’han demanat informes sobre el manteniment que s’ha fet de la piscina per part de la UTE? Es conscient l’ajuntament que si se’n va un club com el Sirenas a altre poble, concretament a Silla, potser que ja no torne? Quins tipus d’ajuda se’ls ha oferit?
4.- Pensa l’ajuntament de Catarroja exigir responsabilitats a l’empresa que gestiona les instal·lacions esportives de Catarroja arran dels problemes que hi ha hagut en les dues piscines en qüestió d’un any?
5.- Té constància l’ajuntament de Catarroja de reclamacions realitzades sobre els socorristes contractats en la piscina del poliesportiu? Saben si aquestos tenen les titulacions exigides?
6.- L’ajuntament de Catarroja pensa replantejar-se el comiat dels 9 treballadors de la neteja viària després de veure l’estat lamentable en què es troben els nostres contenidors, així com els parcs, els jardins i les places del nostre poble?
7.- Tenen constància que hi haja hagut algun tipus d’irregularitat a l’hora de repartir les entrades del circ durant les festes majors? Segons alguns ciutadans, determinades persones han rebut 6 entrades, tot i que el límit per persona estava establert en dues.
8.- Quines actuacions ha fet l’alcaldessa de Catarroja per millorar la seguretat al camí de les corregudes? Quan pensa solucionar aquest problema que afecta a Catarroja? Té constància l’alcaldessa de Catarroja d’un acord amb l’ajuntament d’Albal que va trencar unilateralment Catarroja per negar-se a pagar un diners d’urbanització? Si és així, pensa vosté que qualsevol vida humana o desgràcia no val els tres cents mil euros que hauria d’haver pagat l’ajuntament de Catarroja en el seu dia per urbanitzar com cal la zona?
9.- Què fa l’ajuntament de Catarroja amb els gossos perduts pel carrer? Es compleix la normativa? Intenten averiguar qui és el propietari amb el detector del xip? Com actua la policia?

PRECS

1- Pregaria que es revisara la il·luminació dels parcs de la perifèria de Catarroja, especialment el 8 de març i el parc de les Moreres. Així mateix, el nostre grup considera que determinades avingudes, com ara Jaume I tenen una il·luminació deficient i això pot crear major inseguretat ciutadana.

2.- Pregue que es revisen les jardineres dels carrers Constitució i Pintor Sorolla perquè des què s’han instal·lat van amunt i vall i de, de vegades, impedeixen l’entrada de persones a les seues vivendes, així com de vehicles. A més a més, no entenem com algunes tenen plantes i altres simplement brossa.

3.- Preguem que es revisen els guals o reductors de velocitat que hi ha en l’avinguda Jaume I, alguns d’ells no compleixen la normativa vigent promulgada pel Ministeri de Foment. A més a més, el drenatge que s’ha realitzat és inadequat i s’acumula gran quantitat d’aigua quan plou.

4.- Preguem també la instal·lació de més contenidors i serveis públics durant les festes majors de Catarroja, especialment durant l’esmorzar popular al port i la celebració del concurs d’allipebre.